ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το καλοκαιρινό σχολείο PowerPython απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη γνώσεις προγραμματισμού και στοιχειώδη έστω γνώση της Python και θέλουν να πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα προς ορισμένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Τυπικά οι συμμετέχοντες είναι μαθητές, φοιτητές (προ- και μετά-πτυχιακοί), επαγγελματίες της πληροφορικής καθώς και ερευνητές.

Το κόστος εγγραφής είναι 120 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται ψηφιακό υλικό του σεμιναρίου και αναψυκτικά. Τα μαθήματα διαρκούν από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, κάθε μέρα, ενώ την τελευταία μέρα του σχολείου γίνεται διαγωνισμός φοιτητικών πρότζεκτ με βραβεία στις καλύτερες ομάδες. Θα έχουμε 4 ημέρες εργαστηρίων και 1 ημέρα ο διαγωνισμός, σημειώνεται ότι ενδιάμεσα στις 24 Αυγούστου είναι τοπική αργία (Αγίου Διονυσίου), οπότε θα υπάρχει ευκαιρία να γνωρίσετε τη Ζάκυνθο και τα τοπικά έθιμα.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου είναι:

Προχωρημένη Python (22-27 Αυγούστου 2022):
(α) Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων (pickles), βάσεις δεδομένων sql
(β) Επεξεργασία μέσω κανονικών εκφράσεων (regex)
(γ) Ανάλυση δεδομένων με pandas, scipy, matplotlib

(δ) Τεχνικές μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με την Python

Τι θα μάθετε

Πώς να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον JupyterNotebook.

Πώς να χρησιμοποιείτε την βιβλιοθήκη Numpy και να γράφετε κώδικα με χρήση Πινάκων (arrayprogramming).

Πώς να εισάγετε δεδομένα από αρχεία όπως excel, csv, txt, να τα οργανώνετε και να τα επεξεργάζεστε σε δομές DataFrame και Series της βιβλιοθήκης pandas και πώς να σχεδιάζετε γραφικές παραστάσεις με τη βιβλιοθήκη matplotlib

Πώς να χρησιμοποιείτε την επιστημονική βιβλιοθήκη Scipy για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Έμφαση θα δοθεί στο γράψιμο κώδικα για την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ελέγχου υποθέσεων (ttest, ANOVA, κλπ.).

Πώς να αναζητήσετε πρότυπα σε δεδομένα και να επεξεργαστείτε δεδομένα κειμένου με χρήση κανονικών εκφράσεων (Regularexpressions), θα δούμε παραδείγματα όπως αναζήτηση σε αρχεία html, δημιουργία μιας μηχανής αναζήτησης σε αρχεία κειμένου.

Τις βασικές αρχές του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων και της SQL και πως χειριζόμαστε βάσεις δεδομένων μέσω της python με χρήση της βιβλιοθήκης sqlite3.

Βασικές τεχνικές χρήσης τεχνικών μηχανικής μάθησης σε ανάλυση δεδομένων με χρήση της βιβλιοθήκης scikit και ανάλυση φυσικής γλώσσας με τη βιβλιοθήκη nltk.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως και 30 Ιουνίου 2022

Επιβεβαίωση/ Ολοκλήρωση συμμετοχής: έως τέλος Ιουλίου 2022