ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως και 20 Ιουνίου 2019

Επιβεβαίωση συμμετοχής: έως και 30 Ιουνίου 2019

Ολοκλήρωση διαδικασίας συμμετοχής: έως και 5 Ιουλίου 2019