ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Διδάσκοντες

Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει για πάνω από 25 χρόνια μαθήματα εισαγωγής στους υπολογιστές και τον προγραμματισμό, βάσεις δεδομένων, προγραμματισμό διαδικτύου και σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει ένα από τα πρώτα βιβλία εισαγωγής στους υπολογιστές με την Python (3η έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016) ενώ πρόσφατα ξεκίνησε να διδάσκει στο διαδικτυακό ανοικτό μάθημα Εισαγωγής στην Python από το mathesis.cup.gr. Είναι ερευνητής στην περιοχή Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Περισσότερα

Σταύρος Δημητριάδης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Διδάσκει την Python στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ καθώς και σε σεμινάρια που προσφέρει η δομή «Διά Βίου» του ΑΠΘ σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε ερευνητές και προγραμματιστές. Έχει επίσης διδάξει προχωρημένα θέματα επεξεργασίας δεδομένων με βιβλιοθήκες όπως η pandas και η Scipy σε διάφορα σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πχ. σε διδακτορικούς φοιτητές του University ofValladolid, Spain). Έχει αναπτύξει τον ιστότοπο PyToLearn όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διδακτικά βοηθήματα για προγραμματισμό με Python σε βασικό αλλά και προχωρημένο επίπεδο. Στην έρευνά του που στρέφεται γύρω από θέματα Τεχνολογιών Μάθησης (όπως Computer-supported collaborative learning (CSCL), Learning Analytics, Adaptive hypermedia systems for learning, Educational robotics and Tangible interfaces for programming, Conversational agents, Multimedia learning) συμπεριλαμβάνει και την Python ως εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων καθώς και ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Περισσότερα για τη δουλειά και τις δημοσιεύσεις του μπορείτε να δείτε στην προσωπική του ιστοσελίδα. Από τον Μάιο 2017 προσφέρει σε συνεργασία με την Coursity το διαδικτυακό μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python».