ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το κόστος εγγραφής είναι 120 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται ψηφιακό υλικό του σεμιναρίου.

  • Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες

Το Power Python Summer School θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη Ζάκυνθο. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στη Ζάκυνθο αλλά και στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι διοργανωτές των σεμιναρίων θα φροντίσουν να υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό τοπικά σε υπολογιστές διαθέσιμους στους συμμετέχοντες. Όποιοι από τους συμμετέχοντες θέλουν μπορούν να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το πακέτο Anaconda. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν και εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το οικοσύστημα Python/pandas που είναι διαθέσιμο μέσω της διανομής (distribution) ‘Anaconda’ (για την έκδοση 3.x της γλώσσας) και το περιβάλλον εργασίας θα είναι το Jupyter Notebook το οποίο εγκαθίσταται ως τμήμα του Anaconda.